تعجب حزب بازی تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

امروز به نظر می رسد مثل یک روز عادی مدرسه برای گابی - اما نه برای مدت طولانی! یک شگفتی بزرگ در انتظار برای او در خانه وجود دارد. کشف تمام تفاوتهایی که به همان سرعتی که شما می توانید و پیدا کردن آنچه را که دوستان Gabis برای تولد او آماده است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySurprisePartyDifferenceGame