گشت و گذار فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ماندن در تخته موج سواری خود را به عنوان زمانی که شما می توانید. 'تیم حریف است برای شما پرتاب کردن هیئت مدیره خود را هر زمان که آنها شانس! ماندن در تخته موج سواری خود را به عنوان زمانی که شما می توانید. 'تیم حریف است برای شما پرتاب کردن هیئت مدیره خود را هر زمان که آنها شانس!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به مانور.

SportsEvadeSurfingSoccer