سوپر وایکینگ پانچ کوسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

فقط چند کلمه برای توصیف این بازی وجود دارد. حمله تروریستی به کوسه که جرات در راه خود را دریافت کنید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySuperVikingSharkPunch