سوپر دوچرخه شیرین کاری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

پرش

و لاستیکش باشیم راه خود را از طریق 20 سطح سرگرم کننده دوچرخه شیرین کاری دیوانه!

کنترل بازی:

بالا - سریع
پایین - کندتر
چپ / راست - لین
فضا - پرش

MotorcycleSuperStuntBike