ورزش فوق العاده بسکتبال جراحی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

سوپر جراحی ورزشی: بسکتبال، این مرد چندان 'TA دکتر. او فقط یک شخص در یک صحنه و لباس سگ داغ اما رئیس خود را نیاز دارد برخی از مراقبت های پزشکی! کنترل: ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Basketball Girl Surgery Super Sports