سوپر صوتی اسکی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

لذت بردن از سوار شدن با مستقیما مورد علاقه Sonic.glide های فوق العاده سریع را از طریق اقیانوس سقوط تا سطح completethe. جمع آوری ستاره به امتیاز. کنترل کلید های arrow speedwith خود را. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به سوار.

SportsSkateboardCollecting BoatSuperSonic