Kicker super ซานตา 2 เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   80 100% with 8 votes

เตะ ragdoll ซานตาเป็นไฟและเก็บรวบรวมทั้งหมดของกระสอบของของเล่น! ต้องระวังไม่ให้เผาเขาเป็นกวางเรนเดียตลกสองให้เขาเตะที่ดีที่มีความแม่นยำกากบาทยิงใหม่ ความท้าทายใหม่กับของขวัญ, ต้นไม้เด้ง, พัดลม, แพลตฟอร์มย้าย

ตัวควบคุมเกม:

ใช้เมาส์ของคุณเพื่อตั้งมุมและพลังงาน คลิกซ้ายที่จะเตะซานตา.

PuzzleMouse SkillFunnyChristmasSuperSantaKicker