سوپر ماریو آسمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7321 77.66% with 94 votes

ماریو پرواز بالا است. این زمان ماجراهای خود را تا او را به آسمان گرفته شده است. هر مرحله شمارش که در آسمان تلاش آن را از طریق تمام 4 سطح به رئیس خود!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

MarioAdventurePlatformsObstacleCollecting JumpingSuper