Super Mario Chuyển 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   6916 81.18% with 85 votes

Super Mario Jump 2 là một siêu trò chơi Mario mới. Mục tiêu của trò chơi này, là để nhảy cao hơn càng tốt trong mức không giới hạn.
Mức được tạo ngẫu nhiên. Kiếm được điểm bằng cách nhảy trên các đồng tiền, bom và các ennemis và mua tiền thưởng mới trong các trung tâm mua sắm.


Điều khiển:
Sử dụng Phím mũi tên để di chuyển và nhảy.

MarioPlatformsCollecting JumpingSuper