انتخاب سریع یک سوپر ماریو 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6916 81.18% with 85 votes

انتخاب سریع یک سوپر ماریو 2 بازی جدید سوپر ماریو می باشد. هدف از این بازی است، به پرش بالاتر که ممکن است در سطح نامحدود.
سطح به طور تصادفی تولید شده است. امتیاز کسب با پریدن از سکه، بمب و ennemis ها و خرید جایزه جدید در مرکز خرید.


کنترل بازی:
استفاده از کلید های فلش به حرکت و پرش.

MarioPlatformsCollecting JumpingSuper