سوپر ماریو درایو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   219 70% with 30 votes

درایو سوپر ماریو ماریو در جهان است. نژاد را از طریق 10 ماریو مختلف جهان را به نفع خود بازی. جمع آوری سکه ها به امتیاز بالا. مراقب باشید از موانع ناگهانی در راه خود را برای جلوگیری از سقوط. شما باید به تعادل و کنترل دوچرخه خود را به تصویب هر سطح.

کنترل بازی:
کلید های arrow.

ArcadeMarioDrivingMotorcycleObstacleSuperDrive