سوپر ماریو مقابله با جنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   247 77.42% with 31 votes

جهان سوپر ماریو 'در حال حاضر تحت حمله دشمنان. برادران ماریو و دو نفر از دوستان خود را در حال کار سخت برای دفع دشمنان. آیا شما به آنها کمک کند؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ArcadeFightingMarioObstacleSuperConfrontBattle