Super Mario Bros לעומת עב"מים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

בכדור ארץ טטריס הרחוק, יש aliens.Their בית רשע מורכב על ידי טטריס. כאשר גילו כי כדור הארץ, הם ניסו לכבוש את כדור הארץ על ידי בניית Tetris.As מנהיג מגיבורי כדור הארץ, האחים מריו מגיעים forward.So קרב כדי להגן על כדור הארץ החלה.
בקרות: P1:' AD' לעבור, " W'לקפוץ, לחץ על' S 'לשים למעלה / למטה טטריס, לחץ על' S 'כדי לסובב טטריס כאשר מחזיקים אותו. P2 תמונה: "← → 'לעבור,' ↑ 'לקפוץ, לחץ על' ↓' לשים למעלה / למטה טטריס, לחץ על' ↓ 'לסובב טטריס כאשר מחזיקים אותו.


בקרות משחק:
במשחק

Mariobros