سوپر خولیو 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   147 66.67% with 21 votes

راهنمای سوپر خولیو در این شهر وحشت زده، فوق العاده دشمنان و جمع آوری امتیاز.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت می کند. نوار فضا - به ساقه.

MarioAdventurePlatformsCollecting Jumping