سوپر هاکی روی یخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   137 65% with 20 votes

بازی سوپر یخ بازی هاکی، به سادگی بالا به پایین بازی هاکی روی یخ برای همه شما طرفداران هاکی و گاه به گاه پارسه خارج وجود دارد! بازی در یک مسابقه سریع یا دوستانه را تیم خود را از طریق حالت مسابقات و یا سعی کنید چالش ها.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند S
-. اسلاید / مقابله با
D-شوت
E، C - حداکثر سرعت دویدن.

SportsObstacleHockeySuper