سوپر مجلس مرده گیر منم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سوپر مجلس مرده گیر منم همین بازی اکشن بازی با عناصر roguelite است. مسابقه در برابر یک تایمر 30 ثانیه به عنوان شما فرود زمین پس از طبقه دشمن پر شده است و تلاش برای باز کردن اسرار این برج مرگبار! بازی به عنوان ترسناک زرشکی نینجا، دارای حق اعمال زرادخانه از سلاح های نینجا کشنده و حملات.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Fighting Adventure Action Throwing Blood Bomb Platforms Ninja Series Tower Sword Timing Monsters Retro Action Rpg (hack And Slash)