Super D משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

המטרה שלך היא פשוטה, לטפס על המגדל, להציל את החברים שלך, לחסל llect הגדול על פניהם של כוח וסופו של דבר להרוג את D הגדול בחלק העליון. לחפש את המפתחות הצבעוניים הנדרשים כדי לפתוח דלתות לחלקים שונים youll המגדל צריך אותם!

בקרות משחק:
מקשי חצים. רווח כדי לפתוח דלתות וactions.Bounce המיוחדות מלא על האויב כדי להרוג אותם.

ActionSuper