افت سکه فوق العاده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف از این بازی ارائه سکه به گلدان با متعادل کردن سیستم عامل است. از سقوط سکه اجتناب کنید و یا از ابتدا شروع کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Mouse Skill Balancing