سوپر دوچرخه سواری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   238 74.19% with 31 votes

صلیب، درایو و پرش به بیش از کوه های راکی ​​در این سوپر دوچرخه سواری بازی فلش بسیار جذاب. قدرت موتور بیشتر، بیشتر، بیشتر موتور دوچرخه. اجازه می دهد که بر روی یک دوچرخه سواری فوق العاده و گرفتن آن دلار.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingPurchase Equipment UpgradesMotorcycleObstacleCollecting SuperBikeRide