حیوانات خانگی جانبی آفتابی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

به مزارع جانبی آفتابی خوش آمدید! در این دفتر دامپزشک حیوانات خانگی، حیوانات مزرعه، و مخلوقات با تکیه بر شما به آنها را نشان می دهد مزرعه داماد، پرستار آنها را به عقب به سلامت، و دوش آنها را با عشق! صاحبان آنها نگران هستند، به طوری که 'به همین دلیل آنها دوباره' به استاد!

کنترل بازی:
استفاده از اشاره گر ماوس را کلیک کنید و مراقبت از حیوانات خانگی.

SkillAnimalsTimeTimedPetsCareManageCuteManagementAnimalSunnySide