یکشنبه پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

یکشنبه روز است لباس همه بالا و مطابق با دوستان خود را برای یک وعده غذایی، به شما اجازه می دهد تا ببینید که آیا شما آنچه در آن را به ساز و برگ کامل برای یک شب با دوستان خود در یک رستوران خوب. کنار هم قرار دادن شما با استفاده از تمام آیتم های مختلف را در کمد لباس مجهز.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlDressSimpleDress UpPlayGirlySundayDressup