تابستان اردوگاه مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

تابستان ممکن است، اما این لباس تا بازی می تواند به شما یادآوری از روزهای گرم تابستان. راهنما این CAMPER بهترین نگاه او. اطمینان حاصل کنید که او شیک است به طوری که او می تواند تعداد زیادی از سرگرم کننده است. اگر شما می توانید آن را حق او خواهد بود ملکه اردوگاه RN

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpFashionCampGirlStyleEasyStylishSummerGirly