تابستانی حزب BBQ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

نوار ب فونز آیا شما آماده برای تجربه کباب کردن کامل؟ جلو پنجره برخی از BBQ خوشمزه و خدمت به مشتری، اما جلوگیری از سوختن غذا.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlFoodCookingFood ServingManagementGirlsSummerParty