Đường, đường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Đường, đường là một 'ngọt' trò chơi câu đố do Bart Bonte và lấy cảm hứng từ trò chơi cát. Nhiệm vụ của bạn là để có được đủ lượng đường trong chén. Vẽ đường với con chuột của bạn để kiểm soát dòng chảy của đường. Nhiều niềm vui!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleSugar