فیلم دور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شیرجه رفتن به اعماق اقیانوس های SPAN، و مبارزه با هر گروهی از حمله ماهی عصبانی.

کنترل بازی:
WASD / کلیدهای پیکان - دستورالعمل ماوس - هدف / شوت

Shooting Boat Battleship StyleSubsAway