Stunt Pilot Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Bay qua tất cả các vòng để hoàn thành một cấp độ. Nhận được tiền thưởng chuỗi bằng cách bay qua nhiều vòng mà không bị rơi. Nhận được tiền thưởng tăng bằng cách giữ tăng trong khi bay qua một vòng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureCoolFlyingPlaneAwesomeActionStuntPilot