اعتصاب نیروی زن سبک و جلف: آخرین ایستگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

فرم تا تیم خود را از meows برای مبارزه با گذشته موضع خود را در برابر در آینده نیروهای دشمن. سفارشات برای حمله، سرقت لباس، جمع آوری ماهی و ارتقاء رزمندگان خود را به منظور جلوگیری از حمله racoons قبل از آنها می توانید وارد کنید و بیش از قلعه خود را در اعتصاب نیروی زن سبک و جلف می دهد: آخرین ایستگاه. بسیار سرگرم کننده! کنترل: ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Strategy Funny Girl Strike Force Kitty Last Stand