اعتصاب نیروی قهرمانان 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60443 93.35% with 647 votes

سفارشی 5 سربازان منحصر به فرد با صدها نفر از سلاح، ضمیمه، ارتقاء زره و پنهان. بازی مبارزه برای ادامه عمل بسته بندی شده از اعتصاب نیروی قهرمانان داستان را امتحان کنید یا شانس خود را در حافظه دستگاه جدید را به نفع خود سلاح های نادر

کنترل بازی:
کنترل: W / - پرش انجمن A / چپ - حرکت به چپ انجمن S / پایین - دولا شدن انجمن D / راست - راست حرکت انجمن R / راست، کلیک کنید - بارگذاری مجدد انجمن Q / شیفت - سلاح های سوئیچ انجمن E / کلیدهای Ctrl - Killstreak های ماوس
- هدف و ساقه انجمن

Action