اعتصاب نیروی قهرمانان 2 (رسمی) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   471 97.92% with 48 votes

سفارشی 5 سربازان منحصر به فرد با صدها نفر از سلاح، ضمیمه، ارتقاء زره و پنهان. بازی مبارزه برای ادامه اعتصاب نیروی قهرمانان داستان در این عاقبت عمل بسته بندی شده است.

کنترل بازی:

کنترل در بازی برای دستورالعمل کامل

AdventureActionGunsViolence