خیابان اسکیت باز پروژه: لانگ بیچ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   316 83.78% with 37 votes

پاپ برخی از از wheelies بیمار و مجسمه نیم تنه از خیابان را وارد نمایید!

اسکیت بازی کردن خیابان ها به عنوان زمانی که شما می توانید، اجتناب از موانع GNARLY، پریدن رمپ، و در سرازیری از طریق پست های بازرسی Heelys خود را به حفظ سرعت و امتیاز بیشتر خود را. باشید که خیابانی می دانم که زمانی که به راه رفتن و هنگامی که به رول!


کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. فضایی
به تجهیز اسکیت / کفش.

SkateboardObstacleRunningSkatingAdverStreetSkaterProjectLongBeach