Strawberry Shortcake: Cho phép làm Lemonade Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   204 83.33% with 24 votes

Giúp Strawberry Shortcake và bạn bè của cô Chanh chạy đứng chanh. Sử dụng chuột để di chuyển các giỏ lại và tập hợp các thành phần nước chanh khi họ rơi. Sau đó nhấn vào bình đựng nước để lấp đầy kính đi qua với nước chanh. Để phục vụ nước chanh, nhấp chuột và kéo kính để khách hàng của bạn, nhưng tránh Pupcake và Custard, hoặc họ sẽ làm cho một mớ hỗn độn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlFruitSeriesCollecting AnimalFoodTiming AdverGirlsStrawberryShortcakeLetsMakeLemonade