نان روغنی توت فرنگی: بیایید را لیموناد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   204 83.33% with 24 votes

راهنما نان روغنی توت فرنگی و لیمو دوستان خود را اجرا ایستاده لیموناد. از از موس خود را به حرکت می کند به سبد خرید به جلو و عقب و جمع آوری تا از مواد تشکیل دهنده لیموناد به عنوان ممکن است سقوط کنند استفاده کنید. سپس بر روی تنگ کلیک کنید برای را پر کنید عینک با لیموناد حال عبور از کنار شده. برای خدمت به لیموناد، کلیک کنید و کشیدن عینک به مشتریان خود، اما اجتناب از Pupcake و کاستارد، و یا آنها را به یک ظرف غذا را!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlFruitSeriesCollecting AnimalFoodTiming AdverGirlsStrawberryShortcakeLetsMakeLemonade