Chiến lược Quốc phòng 9 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   147 66.67% with 21 votes

ông chín loạt các chiến lược phòng thủ trong đó bạn là một tướng quân đội xây dựng cơ sở phòng thủ của bạn và chiến đấu với kẻ thù của bạn. Sử dụng ý tưởng phòng thủ chiến lược của bạn để chống lại đối thủ của bạn, phát triển vũ khí hiện đại để bảo vệ lâu đài của bạn!

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất. Thanh không gian báo chí hoặc "P " để tạm dừng và hiển thị các tùy chọn trình đơn, nhấp vào nút Tiếp theo hoặc PREV để khám phá tất cả các binh sĩ và tất cả các tháp có sẵn. Bạn cũng có thể xem máy tính vs chiến máy tính bằng cách nhấn vào nút demo trong menu chính.

StrategyDefenseDefendSeriesTower