استراتژی دفاع 9 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   147 66.67% with 21 votes

او سری نهم از دفاع استراتژی که در آن شما به طور کلی ارتش ایجاد پایگاه دفاع از خود و مبارزه با دشمنان خود را. استفاده از ایده دفاع استراتژیک خود را به مبارزه با مخالفان خود را، توسعه سلاح های مدرن به دفاع از قلعه خود را!

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است. مطبوعات نوار فضا یا "P " به مکث و نشان می دهد که گزینه های منو، با کلیک بر روی دکمه های بعدی یا قبلی برای کشف تمام سربازان و تمام برج ها در دسترس است. شما همچنین می توانید کامپیوتر نبرد، انتظار: کاهش از کامپیوتر با کلیک کردن بر روی دکمه نسخه ی نمایشی در منوی اصلی تماشا کنید.

StrategyDefenseDefendSeriesTower