Chiến lược quốc phòng 8 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Chiến lược quốc phòng là trở lại với tất cả các bản đồ mới và đồ họa mới! Bảo vệ thành phố khỏi kẻ thù

Điều khiển:
Trong game

Defense Knight Blood Defend Series Tower Tower Defense Thinking