استراتژی دفاع 8 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

دفاع استراتژی با نقشه جدید و گرافیک جدید بازگشته است! دفاع از شهر را از دشمن

کنترل بازی:
در بازی

Defense Knight Blood Defend Series Tower Tower Defense Thinking