Invaders lạ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giữ ra khỏi cuộc xâm lược ngoài hành tinh sử dụng kỹ năng của bạn một trí thông minh. Sử dụng các cuộc tấn công của bạn và khả năng đặc biệt chiến lược để mở khóa tất cả ba nhân vật.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleAlienAndroid StrangeInvaders