رشته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

دفاع از پایه بازی با تعداد زیادی از ارتقاء و سلاح. انجام شده در حالت علمی تخیلی تا سلاح ها از این دنیا. هدف از این بازی این است برای دفاع از پایگاه خود را از موجودات بیگانه از خارج از این دنیا. هنگامی که از آن آویزان شما می توانید شما تخم ریزی 'برای سنین به آن معتاد

کنترل بازی:
هدف با ماوس، سمت چپ کلیک کنید به ساقه

Army Aiming Action ShootingStranded