Bullyism thẳng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   185 78.26% with 23 votes

Chống lại các sinh viên khác trong chiến đấu theo lượt. Đảm nhận nhiệm vụ từ khác bắt nạt lên cấp.

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển. Không gian thanh để lựa chọn. Tôi để mở hàng tồn kho.

FightingRole PlayingAdventureTurn BasedAdverStraightBullyism