Cửa hàng Room thoát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   5328 65.43% with 81 votes

Bạn đang bị mắc kẹt trong một phòng lưu trữ trong khi tìm kiếm một công cụ. Bạn sẽ phải thoát khỏi nơi này bằng cách sử dụng đối tượng được có mặt ở đó.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleAdventureEscapeMouse SkillCollecting Timing StoreRoom