چوب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   106 62.5% with 16 votes

باب کارگر دفتر معمول است که در مورد زندگی زیبا آرزو با زنان جذاب، اتومبیل ورزشی و قایق بادبانی است. به نظر می رسد که آن خواب undouble است، اما یک روز

کنترل بازی:
را فشار داده و کشیدن کلید ماوس را به ایجاد میله های گالری نوار فضا - شروع / توقف شبیه سازی
دوبار کلیک کنید بر روی چوب در حال حاضر ایجاد شده به آن را حذف.

PuzzleStickSticks