Stickman tháp quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   218 72.41% with 29 votes

Đặt tháp của bạn và nâng cấp chúng. Đi trên stickmen trong 26 sóng mỗi bản đồ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

StrategyDefenseStickPurchase Equipment UpgradesTowerAndroid Stickman