Stunts người gậy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   123 80% with 15 votes

Thu bài và làm thủ thuật để ghi càng nhiều điểm như bạn có thể!

Điều khiển:
Không gian - Pedal
Mũi tên lên - nhảy / Thủ thuật

Bike Stunt Motorbike Dirt BikeStickmanStunts