مانع Stickman بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   123 80% with 15 votes

جمع آوری اقلام و انجام کلاهبرداری به نمره به عنوان بسیاری از نقاط به عنوان شما می توانید!

کنترل بازی:
فضا - پدال های
فلش کردن - پرش / ترفند

Bike Stunt Motorbike Dirt BikeStickmanStunts