Cái chết Yacht người gậy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   299 76.32% with 38 votes

Nhấn vào mục giết stickman, làm cho nó trông giống như một tình cờ.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleStickBloodMouse SkillKillingAndroid