Cái chết Xây dựng người gậy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   4921 70% with 70 votes

Nhấn vào mục giết stickman, làm cho nó trông giống như một tình cờ. Có 4 mặt hàng và bạn cần phải tìm thấy trong vòng 60 giây.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleStickBloodKillingViolenceAndroid