استیک جنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   406 86.96% with 46 votes

نگاهی به کنترل هر واحد به عنوان چوب خود را ارتش بزرگ شکل خود را به شما امر!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingRole PlayingStrategyActionStick