چوب BMX بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سوار استیک مورد علاقه خود را بر روی BMX برای تکمیل سطوح به چالش کشیدن، استفاده از نوار فضای کافی برای پرش و اجتناب از موانع. شما باید 3 زندگی را در هر سطح. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
از کلیدهای جهت دار

به سوار و نوار فضا به پرش.

DrivingActionStickBicycle