کابین بخار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

شما یک راننده ساده تاکسی بخار هوا. شما زندگی و کار در شهر با جریمه های گزاف، جرم و جنایت، پلیس های فاسد، و علاوه بر این شما باید همسر ستمکار، که اشتهای در حال رشد است. او می اندازد شما را به کار با الزام پول، بدون پول به خانه بر نمی گرداند.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow و یا با استفاده از ماوس برای کنترل کابین خود را

Simulation Racing DrivingSteam