Starlooter เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   20 100% with 2 votes

ผู้เล่น

ควบคุมดาวเคราะห์รถแลนด์โรเวอร์และต้องเก็บจำนวนเงินที่ต้องของแร่ธาตุเพื่อเปิดใช้งานการป้องกันพื้นที่เสาอากาศ ในเกมการกระทำนี้ใหม่จาก arcadeshrine.com คุณขับรถแลนด์โรเวอร์ดาวเคราะห์ซึ่งอยู่ภายใต้การโจมตีจากสิ่งที่เรียกว่าสะเก็ดดาวและล้ม เกมที่ดีสำหรับผู้เล่น Y8.

ตัวควบคุมเกม:

ใช้ปุ่มลูกศรที่จะขับรถ.

DrivingAdventureSpaceCollecting Starlooter